72570.00 zł. Land Rover Range Rover Dąbrowa Górnicza

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Land Rover Published date: Październik 13, 2017
  • Kraj: Polska
  • Region: slaskie
  • Miasto: Dąbrowa Górnicza

⭕ Land Rover Range Rover sprzedawany jest przez syndyka w ramach przetargu. Cena jest ceną brutto, wystawiam fakturę. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w biurze syndyka w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22 (40–158 Katowice), w zaklejonych kopertach, z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem na kopercie oferenta, a także dopiskiem „przetarg (marka pojazdu)”, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście. W przypadku złożenia oferty w formie listownej przyjmuje się, iż datą złożenia oferty jest data jej wpływu do biura syndyka, proszę o telefoniczne upewnienie się, że oferta wpłynęła do biura syndyka. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacać do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień upływu terminu składania ofert. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego upadłego. Oferta bez uiszczenia pełnej kwoty wadium w terminie lub z wpłatą wadium po upływie wyznaczonego terminu pozostawiona będzie bez rozpoznania. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz wyłonienie najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotu przetargu znajdują się w regulaminie przetargu. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy są udostępnione w Katowicach przy ul. Jesionowej 22. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 600 - - lub email w godzinach od 8.00 do 15.00 w każdy dzień roboczy.

◉ 739352798
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest